Помоћници директора

Помоћници директора су:

 • Помоћник директора за организацију и управљање је др Јасмина Кнежевић
 • Помоћник директора за наставу је др Наташа Чампраг Сабо

 • Професор струковних студија
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • /
 • Kaнцеларија: 18

 • Консултације
  Редовне: Средом од 12:15 до 13:00


 • Предавач
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • /
 • Kaнцеларија: 17

 • Консултације
  Редовне: Средом од 10:30 до 11:45