Испитни термини за смер струковни тренер

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Антропомоторика1Др Сандра Вујков01.02.2018. од 09:0009:00 - практичан испит; 10.00 - колоквијум и теоријски део испита
Информатика и рачунарство1Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 08:00
Руски језик 1 и 21Радосав Рашчанин05.02.2018. од 10:00
Функционална анатомија1Др сци.мед. Момчило Павловић22.01.2018. од 11:30
Општа педагогија1Др Славица Костић23.01.2018. од 08:00
Општа психологија1Др спец. Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Специјална педагогија1Др Власта Липовац24.01.2018. од 10:00
Филозофија спорта1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Право у спорту1Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 13:30
Немачки језик 1 и 21Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Теорија и методика спорта1Др Душко Симић29.01.2018. од 12:00
Енглески језик 1 и 21МА Бранко Медић29.01.2018. од 15:00
Методика обучавања технике у спорту 1 и 22Др Сандра Вујков02.02.2018. од 09:0009:00 - практичан испит; 10.00 - колоквијум и теоријски део испита
Спортска медицина2Др сци.мед. Момчило Павловић24.01.2018. од 10:00
Менаџмент у спорту 1 и 22Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 11:00
Пливање2Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 11:00
Методика обучавања технике у спорту 1 и 22Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 13:00
Телесни развој и здравствено васпитање2Др мед. Каролина Берењи26.01.2018. од 12:30Интегрални колоквијум 22.01.2018. у 10 часова
Основи спортског тренинга2Др Душко Симић29.01.2018. од 10:30
Методика обучавања технике у спорту 1 и 22Др Душко Симић29.01.2018. од 13:00Кошарка, рукомет, одбојка и фудбал
Психолошка припрема2Др спец. Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Дијагностика у спорту3Др Сандра Вујков01.02.2018. од 09:0009:00 - практичан испит; 11.00 - колоквијум и теоријски део испита
Методика обучавања тактике у спорту 1 и 23Др Сандра Вујков02.02.2018. од 10:0010.00 практичан испит; 11.00 теоријски испит
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Комуникација и медији у спорту 13Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 10:00
Методика обучавања тактике у спорту 1 и 23Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 13:00
Методика обучавања тактике у спорту 1 и 23Др Душко Симић29.01.2018. од 14:00
Укључивање детета у спорт3Др Душко Симић29.01.2018. од 15:00

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Општа психологија1Др спец. Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 11.04.2018. г. у 09:30
Енглески језик 1 и 21МА Бранко Медић16.04.2018. од 08:00
Психолошка припрема2Др спец. Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 17.04.2018. г. у 09:30
Телесни развој и здравствено васпитање2Др мед. Каролина Берењи19.04.2018. од 11:00Интегрални колоквијум 12.04.2018. у 10 часова

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 1 и 21МА Бранко Медић04.06.2018. од 13:00

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 1 и 21МА Бранко Медић03.09.2018. од 08:00

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 1 и 21МА Бранко Медић17.09.2018. од 08:00