Испитни термини за смер струковни васпитач

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Информационе технологије у васпитању и образовању1Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 08:00
Руски језик 11Радосав Рашчанин05.02.2018. од 10:00
Руски језик 21Радосав Рашчанин05.02.2018. од 10:00
Партнерство вртића,породице и школе1Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Драмска радионица 1Ева Вишњић22.01.2018. од 10:00
Општа педагогија1Др Славица Костић23.01.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Специјална педагогија1Др Власта Липовац24.01.2018. од 10:00
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић24.01.2018. од 10:00
Социологија образовања1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Социологија детињства1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Медијска култура са основама комуникологије1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Филозофија религије1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Филозофија1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Здравствено васпитање и безбедност деце1Мр Лилјана Соколова26.01.2018. од 12:30
Немачки језик 11Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Немачки језик 21Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Енглески језик 11Бранко Медић29.01.2018. од 15:00
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Методика развоја почетних математичких појмова 12Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 10:00
Примена рачунара у вртићу2Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 12:00
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Породична педагогија2Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић24.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 05.02.2018. г. у 09:30
Вокално-инструменталнa настава I2Јасна Јовићевић24.01.2018. од 10:30
Вокално-инструменталнa настава 22Јасна Јовићевић24.01.2018. од 10:30
Радионица за игру2Ева Вишњић24.01.2018. од 12:00
Социологија2Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Педагошка психологија2Др Надежда Родић25.01.2018. од 09:00
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић26.01.2018. од 09:00
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић30.01.2018. од 08:00
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Методика развоја почетних математичких појмова 23Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 11:00
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић23.01.2018. од 10:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић23.01.2018. од 12:00
Методика музичког васпитања 13Јасна Јовићевић24.01.2018. од 09:00
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 12:00
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић26.01.2018. од 09:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо26.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 13Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 23Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 33Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 43Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 53Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 63Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате02.04.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 11.04.2018. г. у 09:30
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 09:30
Српски језик са културом говора1др Војо Ковачевић10.04.2018. од 10:00Усмени део испита исти дан у 13 часова
Партнерство вртића,породице и школе1Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Општа педагогија1Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Енглески језик 11Бранко Медић16.04.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате02.04.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате02.04.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 17.04.2018. г. у 09:30
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 09:30
Књижевност за децу2др Војо Ковачевић10.04.2018. од 10:00Усмени део испита исти дан у 13 часова
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Породична педагогија2Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 11.04.2018. г. у 09:30
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо16.04.2018. од 10:00

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 12.06.2018. у 09:30
Енглески језик 11Бранко Медић04.06.2018. од 13:00
Енглески језик 11Бранко Медић04.06.2018. од 13:00
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић05.06.2018. од 09:30Усмени испит: 15.06.2018. у 09:30
Књижевност за децу2Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 14.06.2018. у 09:30
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић05.06.2018. од 09:30Усмени испит: 15.06.2018. у 09:30
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 12.06.2018. у 09:30
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо11.06.2018. од 10:00

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић03.09.2018. од 08:00
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић17.09.2018. од 08:00
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00