10.04.2017. 10:39 | Обавештење онима који нису положили колоквијум

Колоквијум из Немачког језика 2. нису положили:

  • Милош Стрика
  • Зоран Јешић
  • Хорват Адриен
  • Тамара Вукмана
  • Каролина Кењереш

Исправак ће се одржати 21.04.2017. године у 13 часова.

 

Марија Милеуснић


Прилози уз обавештење