This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

17.11.2021. 14:28 | Испитна питања и обавештења

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА: испитна питања и обавештења

Студенти који нису у прилици да слушају предавања и вежбе могу да се консултују у вези са наставном материјом у оквиру редовних консултација или онлине, путем службеног мејла предметног наставника или асистента. Такође, студенти који нису у прилици да долазе на предавања би требало да се обрате асистенту Дијани Крстић и реализације семинарског рада.

Студенти не полажу колоквијум, него излазе на испит у редовном испитном року.

Такође, уколико постоје одређене недоумице у вези са материјом или научном литературом, можете контактирати професора или асистента.

Питања под редним бројем 8, 9, 10. и 11. се надовезују на материју изложену у књизи ”Етика” проф. др Миленка Перовића.

 1. Етика као филозофска дисциплина
 2. Моралност као психичка функција човека
 3. Поремећаји моралности
 4. Предуслови за морално расуђивање и понашање
 5. Психологија морала
 6. Теорије личности
 7. Теорије агресивности
 8. Појам моралног карактера
 9. Морални мотиви и уверења (егоизам, алтруизам, намера, одлука, избор)
 10. Концепт импутације, кривице и санкције
 11. Појам стида и кајања
 12. Моралне обавезе здравствених радника према болесницима
 13. Основни појмови о психотерапији и психолошке особине доброг терапеута
 14. Етички проблеми консултативне психијатрије
 15. Етички став према хируршком болеснику
 16. Етички став према болесном детету
 17. Етички став у психијатрији (хавајска декларација)
 18. Етички став према болеснику оболелом од заразне болести
 19. Етички став у гинекологији и акушерству
 20. Етички став према геријатријским болесницима
 21. Етички став према болесницима у онкологији и умирућима
 22. Етички став према хендикепираном болеснику
 23. Етички став у стоматологији
 24. Етички проблеми у интерној медицини
 25. Етички ставови здравствених радника у специфичним индивидуалним и друштвеним ситуацијама
 26. Вечите и велике етичке дилеме (еутаназија, абортус, медицинска тајна)
 27. Деонтолошки аспект рада здравственог радника
 28. Етички проблеми приватне медицинске праксе
 29. Етички проблеми у здравственој установи
 30. Етички проблеми традиционалне (алтернативне) медицине
 31. Кривична одговорност здравствених радника

 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Марић, Ј. (2005). Медицинска етика. Београд: Наша књига.
 2. Перовић, М. (2001). Етика. Нови Сад: Инед.

 

Предметни професор: др Бранислав Филиповић

Асистент: Дијана Крстић

Др сци. Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење

  М. Етика испитна питања, 2021.docx

  СКИНИ ФАЈЛ
  ПОГЛЕДАЈ
  W3Schools