29.08.2017. 07:20 | РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА КРОЗ ИГРУ

 

Р.б.

 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

БР. ИНД.

БР. БОД.

1.

Јанковић Тијана

 

17

 Напомена: Тест су положили студенти који су освојили најмање 39 бодова

Суботица, 28.08.2017.године                     предметни професор:

др Родић Надежда

Др Надежда Родић


Прилози уз обавештење