ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ

Државна, акредитована Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице у сарадњи са спортским организацијама организује у складу са Законом о спорту, стручно усавршавање и оспособљавање за звање СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР ( кошарке, фудбала, борилачких вештина, фитнес).

  • Наставни план и програм стручног оспособљавања је прилагођен савременим потребама спорта и његових организација.

  • Настава се састоји од теоријских предавања,, вежби и педагошке односно стручне праксе.

  • Наставни план и програм чини десет предмета из општестручне и ужестручне области:

Бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Фонд часова

Облик наставе

теорија

вежбе

Општестручни

78

56

22

1.

Друштвене основе спорта

12

8

4

2.

Биомедицинске основе спорта

12

8

4

3.

Основе спортског тренинга

12

8

4

4.

Основе физичке припреме

24

16

8

5.

Теорија

18

12

6

Ужестручни

162

76

86

6.

Методика

33

22

11

7.

Техника и методски поступак у обуци

48

36

12

8.

Тактика

27

18

9

9.

Организација и информатика

6

4

2

10.

Педагошка/стручна пракса

48

0

48

Укупно:

240

132

108

  • Наставу реализују наставници и сарадници установе и истакнути спортски стручњаци и тренери.

  • Из свих наставних предмета полажу се испити, а након тога брани се завршни рад.

  • Након завршетка оспособљавања сви оперативни тренери добијају сертификат о стицању звања на српском и енглеском језику.

в.д. Д И Р Е К Т О Р

Др Надежда Родић


КОНКУРС ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРЕНЕРЕ - МАРТ 2017. ГОДИНЕ