This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Студијски програми основних струковних студија остварују се у трајању од 3 (три) школске године - 6 (шест) семестара, у обиму од 180 ЕСПБ бодова по следећим студијским програмима:

  • Образовање струковних васпитача предшколске деце
  • Образовање тренера
  • Образовање нутрициониста-дијететичара
  • Образовање струковних медицинских сестара

Образовну делатност Школа остварује реализујући и студијске програме специјалистичких струковних студија (другог степена) у оквиру образовно-научног поља: Друштвено - хуманистичке науке из области:

  • Педагошких наука

Студијски програми специјалистичких струковних студија остварују се у трајању од 1 (једне) школске године - 2 (два) семестра, у обиму од 60 ЕСПБ бодова по следећим студијским програмима:

  • Образовање специјалиста струковних васпитача за рад са децом са посебним потребама
  • Образовање специјалиста струковних васпитача за физичко васпитање
  • Образовање специјалиста струковних васпитача за ликовно васпитањe