This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР

 (за изабрани спорт)

 

 Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом, младима и одраслима у области спорта и физичке културе

 

Где може да ради?

 • У Спортским клубовима,
 • Вртићима,
 • Казнено поправним институцијама,
 • Институцијама војске и полиције

Које послове може да обавља?

 • Тренер млађих категорија и сениора
 • Реализатор спортских садржаја који се спроводе на нивоу локалне самоуправе у вртићима и спортским клубовима
 • Тренер сениорских екипа укључених у лигашка такмичења,
 • Тренер репрезентативних селекција младих
 • Спортски тренер у казнено поправним институцијама, институцијама војске и полиције
 • Спортски персонални тренер

Струковни спортски тренер може бити приватни предузетник

 • Приватни спортски клубови
 • Школе спорта за децу
 • Продавнице спортске опреме
 • Издавачка кућа – спортска литература
 • Продавница спортских реквизита итд.

Школовање је могуће о трошку државе и у форми  самофинансирања.

Више информација на www.vsovsu.rs


ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШифраНазив предметаСеместарТипСтатусБрој часова недељно (П+В)ЕСПБНаставници 2019/20
OССТ02 Функционална анатомија 1 СТ Обавезан 5 (3+2+0) 7 Бранко Медић
Дејан Живановић
Дијана Крстић
Др Бранислав Филиповић
Др Веселин Бунчић
Др Душко Симић
Др Зоран Милић
Др Јасмина Кнежевић
др Мирсад Маљановић
Др Сандра Вујков
Др Светлана Стојков
Др Славица Костић
Др Славољуб Хилченко
Јелена Блануша
Марија Милеуснић
Мр Лилјана Соколова
Мр Снежана Ружић
Небојша Ђошић
Ненад Јерковић
Хајналка Пожар
ОССТ01 Општа педагогија 1 АО Обавезан 3 (2+1+0) 6
ОССТ04 Општа психологија 1 АО Обавезан 3 (2+1+0) 6
ОССТ05а Енглески језик 1 1 АО Обавезан 3 (1+2+0) 5
ОССТ05а Немачки језик 1 1 АО Обавезан 3 (1+2+0) 5
ОССТ07 Теорија и методика спорта 1 СТ Обавезан 5 (3+2+0) 7
ОССТ03 Антропомоторика 2 СТ Обавезан 4 (2+2+0) 6
ОССТ05б Енглески језик 2 2 АО Обавезан 3 (1+2+0) 5
ОССТ05б Немачки језик 2 2 АО Обавезан 3 (1+2+0) 5
ОССТ06 Информатика и рачунарство 2 СТ Обавезан 6 (1+2+3) 6
ОССТИ1 Филозофија спорта 2 АО Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТИ2 Специјална педагогија 2 СА Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТИ3 Право у спорту 2 АО Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТИ4 Енглески у спорту 2 АО Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТ08 Спортска медицина 3 СТ Обавезан 4 (2+2+0) 6
ОССТ09 Основи спортског тренинга 3 СА Обавезан 4 (2+2+0) 6
ОССТ10 Психолошка припрема 3 СА Обавезан 4 (2+2+0) 6
ОССТ12а Методика обучавања технике у спорту 1 3 СА Обавезан 6 (3+2+1) 6
ОССТ13а Менаџмент у спорту 1 3 СА Обавезан 5 (2+3+0) 6
ОССТ11 Телесни развој и здравствено васпитање 4 СТ Обавезан 3 (2+1+0) 6
ОССТ12б Методика обучавања технике у спорту 2 4 СА Обавезан 6 (3+2+1) 6
ОССТ13б Менаџмент у спорту 2 4 СА Обавезан 5 (2+3+0) 6
ОССТИ5 Пливање 4 СА Изборни 3 (0+2+1) 6
ОССТИ6 Корак до здравља 4 СТ Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТИ7 Етика у спорту 4 СТ Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТ14 Укључивање детета у спорт 5 СА Обавезан 5 (3+2+0) 6
ОССТ16 Дијагностика у спорту 5 СА Обавезан 4 (2+2+0) 6
ОССТ17а Комуникација и медији у спорту 1 5 СТ Обавезан 4 (2+2+0) 5
ОССТ18а Методика обучавања тактике у спорту 1 5 СА Обавезан 5 (2+2+1) 6
ЗАВОК607 Завршни рад 6 СА Обавезан 2 (0+0+2) 7
ОССТ15 Физичка припрема 6 СА Обавезан 5 (3+2+0) 7
ОССТ17б Комуникација и медији у спорту 2 6 СТ Обавезан 4 (2+2+0) 5
ОССТ18б Методика обучавања тактике у спорту 2 6 СА Обавезан 5 (2+2+1) 6
ОССТИ10 Рад са даровитом децом 6 СА Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТИ8 Социологија спорта 6 АО Изборни 4 (2+2+0) 6
ОССТИ9 Хигијена исхране 6 СТ Изборни 4 (2+2+0) 6