This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

 

Шта је струковни васпитач деце предшколског узраста?

Струковни васпитач деце предшколског узраста је стручњак који се бави васпитно-образовним радом са децом узраста 1-7 година.

Шта сам када завршим студије?

Након завршетка стидија стичете звање струковног васпитача деце предшколског узраста.

Где могу да радим?

Струковни васпитач деце предшколског узраста може да ради:

  • у предшколској установи( јаслице и старија група 1-7 година);
  • у припремном предшколском програму;
  • као аниматор на дечијим рођенданима;
  • у социјалним институцијама;
  • као приватни предузетник итд.

Како да упишем студије?

Студије можете уписати након завршене било које четворогодишње средње школе. Пријемни испит се састоји од теста из матерњег језика, теста опште културе и провере говорних, музичких и физичких способности. Општи услови за пријаву на конкурс за упис и примере пријемних испита из претходних година погледајте на следећем линку https://upis.vsovsu.rs/vaspitac/.

Зашто да изаберем баш ову школу?

Линк ка снимцима студената...


 KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (НОВИ ПРОГРАМ 2022)

 KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ (СТАРИ ПРОГРАМ 2017)

 

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШифраНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници 22/23
СВ004А Страни језик 1 (Енглески језик 1) 1 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Бранко Медић
СВ004А Страни језик 1 (Немачки језик 1) 1 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Марија Милеуснић
СВ0065 Општа психологија 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Јелена Блануша
П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
СВПД01 Општа педагогија 1 СС Обавезан 2 1 0 0 6 П: Др сци. Власта Липовац
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПД02 Српски језик 1 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Војо Ковачевић
СВПД04 Социологија са социологијом детињства 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СВПД05 Игра и стваралаштво 1 СС Изборни 2 1 0 0 5 П: Др сци. Власта Липовац
В: Илдико Ђокић спец.
СВПД06 Породична педагогија 1 СС Изборни 2 1 0 0 5 П: Др сци. Власта Липовац
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВ0008 Информационе технологије у васпитању и образовању 2 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СВ004Б Страни језик 2 (Енглески језик 2) 2 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Бранко Медић
СВ004Б Страни језик 2 (Немачки језик 2) 2 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Марија Милеуснић
СВПД03 Развојна психологија 2 СА Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
СВПД08 Књижевност за децу 2 СА Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. Војо Ковачевић
СМ0040 Телесни развој и здравствено васпитање 2 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Светлана Стојков
В: Мср Данило Јовичић
СВПД07 Сценска уметност и луткарство 2 СА Изборни 1 2 0 0 6 П: Др сци. Емеше Мате
СВПД09 Култура говора са реториком 2 АО Изборни 1 2 0 0 6 П: Др сци. Војо Ковачевић
СВЈКЊД2321 Књижевност за децу 3 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Војо Ковачевић
СВПВОР2321 Методика васпитно-образовног рада 3 СС Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Споменка Будић
В: Илдико Ђокић спец.
СВПКЊД2321 Књижевност за децу (GYERMEKIRODALOM – magyar tannyelven) 3 СС Обавезан 0 0 0 0 3
СВПМЕХ2324 Ментална хигијена 3 СС Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
В: MСр Александар Стевановић
СВПППЕ2320 Предшколска педагогија 3 АО Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПСПП2325 Стручно-педагошка пракса 3 3 СА Обавезан 0 0 0 0 3 П: Илдико Ђокић спец.
СВПМУР2331 Музичка радионица 3 СС Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВППСЕ2326 Психологија емоција 3 СС Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
СВПСЦУ2329 Сценска уметност и луткарство 3 СС Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Емеше Мате
СВПВИН2325 Вокално-инструменталнa настава 4 СС Обавезан 0 0 0 0 3 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПМРГ2431 Методика развоја говора 1 4 СА Обавезан 0 0 0 0 5 П: Др сци. Војо Ковачевић
СВПМРМ2435 Методика развоја почетних математичких појмова 1 4 Стручни Обавезан 0 0 0 0 5 П: Др сци. Славољуб Хилченко
В: Илдико Ђокић спец.
СВППЕС2430 Педагошка психологија 4 СС Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Јелена Блануша
СВППОР2429 Породична педагогија 4 СС Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Власта Липовац
В: Илдико Ђокић спец.
СВПСПП2434 Стручно-педагошка пракса 4 4 СА Обавезан 0 0 0 0 5 П: Илдико Ђокић спец.
СВПИПЕ2438 Инклузивна педагогија 4 СС Изборни 0 0 0 0 3
СВПКПР2433 Корективни педагошки рад 4 СА Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Власта Липовац
В: Др сци. Сања Николић
СВПРАН2436 Методика неге и васпитања деце раног узраста 4 СА Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПРЗИ2437 Радионица за игру 4 СА Изборни 0 0 0 0 3 П: Илдико Ђокић спец.
СВПМЛВ3545 Методика ликовног васпитања 1 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: МА Нора Љубановић Еветовић
СВПММВ3546 Методика музичког васпитања 1 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПММП3539 Методика развоја почетних математичких појмова 2 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПМРГ3538 Методика развоја говора 2 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Војо Ковачевић
В: Др сци. Емеше Мате
СВПМУК3544 Методика упознавања околине 1 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Власта Липовац
В: Илдико Ђокић спец.
СВПМФВ3547 Методика физичког васпитања 1 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Веселин Бунчић
СВПСПП3544 Стручно-педагошка пракса 5 5 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПДОР3549 Дијагностика у васпитно-образовном раду 5 СС Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПППП3547 Припремни предшколски програм 5 СС Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Власта Липовац
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВППРУ3650 Програм раног учења 1 5 СА Изборни 0 0 0 0 3
СВПЗАР3656 Завршни рад 6 ЗР Обавезан 0 0 0 0 4
СВПМЛВ3650 Методика ликовног васпитања 2 6 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: МА Нора Љубановић Еветовић
СВПММВ3651 Методика музичког васпитања 2 6 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПМУК3648 Методика упознавања околине 2 6 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПМФВ3649 Методика физичког васпитања 2 6 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Др сци. Зоран Милић
СВПРАН2436 Стручно-педагошка пракса 6 6 СА Обавезан 0 0 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПБОЛ3653 Рад са децом на болничком лечењу 6 СС Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Јелена Блануша
СВПДАР3654 Рад са даровитом децом 6 СА Изборни 0 0 0 0 3 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВППРУ3659 Програм раног учења 2 6 СС Изборни 0 0 0 0 3