Специјалистичке студије

Студијски програми специјалистичких струковних студија остварују се у трајању од 1 (једне) школске године - 2 (два) семестра, у обиму од 60 ЕСПБ бодова по следећим студијским програмима:

  • Образовање специјалиста струковних васпитача за рад са децом са посебним потребама
  • Образовање специјалиста струковних васпитача за физичко васпитање
  • Образовање специјалиста струковних васпитача за ликовно васпитањe

КЊИГА ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА