09.10.2017. 13:59 | ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА

НАПОМЕНА

Према члану 32. "Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања":

На утврђени редослед студената на ранг листи незадовољни студент може поднети приговор директору школе у року од 24 часа од дана истицања ранг листе на огласној табли.

Директор школе поступа одмах по пријему приговора доношењем решења.

На решење директора из ст.2 овог члана, студент може уложити жалбу Савету школе у року од 24  часа од дана доставе решења.

Савет школе доноси одлуку у даљем року од 24 часа.

Одлука Савета школе је коначна у школи.

 

 

 

Прилози уз обавештење