This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

15.06.2022. 15:45 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ (ПРВИ КОНКУРСНИ РОК)

За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2022/2023. у првом конкурсном року има 230 слободних места, према следећој табели:

 

Студијски програм

- акредитовано -

Број слободних места за упис

 

Пријемни испит

Буџет

Самофин     нсирање

Укупно

Струковни васпитач предшколске деце

20

46

66

 • провера говорних, музичких и физичких способности;
 • тест из матерњег језика;
 • тест из опште културе (и информисаности).

Струковни тренер у спорту

20

30

50

 • тестирање базичних моторичких способности;
 • провера практичног техничког знања из одређеног спорта;
 • тест опште културе из области спорта;

Струковни нутрициониста дијететичар

10

14

24

 • тест из биологије
 • тест из хемије

Здравствена нега (струковна медицинска сестра)

 

20

30

50

 • тест из биологије

Струковни пословни информатичар

10

30

40

 • тест опште културе из информатике и математике

УКУПНО:

80

150

230

 

 

 

На основу Одлуке Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2022/2023. години, поред одобреног броја студената који се финансирају из буџета (80), из буџета је одобрено да се финансирају:

 1. Студенти са инвалидитетом - 1 (један) студент
 2. Студенти ромске националности - 1 (један) студент
 3. Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству -1 (један) студент     

 

ШКОЛАРИНА

 • Школарина за студенте на студијском програму струковни васпитач предшколске деце износи 60.000,00 динара и може се уплатити у 8 једнаких месечних рата по 7.500,00 динара.
 • Школарина за студенте на студијском програму струковни тренер у спорту износи 75.000,00 динара и може се уплатити у 8 једнаких месечних рата по 9.375,00 динара.
 • Школарина за студенте на студијском програму струковни нутрициониста дијететичар износи 95.000,00 динара и може се уплатити у 8 једнаких месечних рата по 11.875,00 динара.
 • Школарина за студенте на студијском програму здравствена нега износи 95.000,00 динара и може се уплатити у 8 једнаких месечних рата по 11.875,00 динара.
 • Школарина за студенате на студијском програму струковни пословни информатичар износи 75.000,00 динара и може се уплатити у 8 једнаких месечних рата по 9.375,00 динара

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

На конкурс могу да се пријаве кандидати који имају средње образовање у  четворогодишњем трајању, а за студијски програм тренер могу да се пријаве кандидати који имају средње образовање у трогодишњем трајању - осим тога, кандидати морају активно да се баве индивидуалним или екипним спортом најмање две године.

За пријаву на конкурс, за све студијске програме, кандидати подносе следећа документа:

 • Пријава на конкурс (образац се добија у Високој школи),
 • Лична карта – на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија),
 • Диплома (завршене трогодишње или четворогодишње средње школе) – оверена фотокопија и оригинал на увид,
 • Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и оригинал на увид,
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и за полагање пријемног испита за свеакредитоване студијске програме у износу од 6.000,00 динара,
 • Уплате се врше на текући рачун Високе школе 840-446666-88,
 • Изјава кандидата о предходном финансирању студија.

Поред горе наведених докумената, зависно од струковног програма, подносе се још и следећа докумената:

 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ:

 • Лекарско уверење о здравственој способности са мишљењем логопеда;

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ:

 • Потврду спортског клуба о бављењу одговарајућим спортом најмање две године,
 • Лекарско уверење о здравственој способности (из Спортске амбуланте).

СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР:

 • Лекарско уверење о здравственој способности

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА):

 • Лекарско уверење о здравственој способности

СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР:

 • Лекарско уверење о здравственој способности

 

ЦЕО ТЕКСТ КОНКУРСА ЈЕ У ПРИЛОГУ

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину се налази такође у прилогу

Прилози уз обавештење


Конкурс за први конкурсни рок (основне студије) 22-23.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Strucno-uputstvo-za-sprovodjenje-upisa-za-skolsku-2022-23.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools