18.09.2017. 16:22 | Резултати интегралног колоквијума 18.09.2017.

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БРОЈ БОДОВА

  1.  

Сандра Стантић

26

  1.  

Александра Трикић

23

Максималан могући број бодова: 40

Др мед. Каролина Берењи


Прилози уз обавештење