18.09.2017. 16:25 | Резултати интегралног колоквијума 18.09.2017.

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БРОЈ БОДОВА

  1.  

Мирослав Добрић

23

  1.  

Милош Лалатовић

10

  1.  

Стеван Јурић

6

Максималан могући број бодова: 40

Др мед. Каролина Берењи


Прилози уз обавештење