This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Савет Школе

ЧЛАНОВИ САВЕТА ШКОЛЕ

Из реда запослених: 1) Илдико Ђокић, спец., предавач 2) Др Јелена Вемић Ђурковић, професор струковних студија 3) Др Споменка Будић, професор струковних студија 4) Др Сања Николић, предавач 5)  Наташа Секулић, спец. , предавач 6) Ненад Јерковић спец., наставник вештина 7) Милана Челекетић Вукин и 8) Јелена Ђукић.

Представници оснивача: -.

Представници студената: 1) Бојан Величковић 2) Бојана Терзић

Председник Савета је Илдико Ђокић, спец., предавач. Заменик председника Савета је Наташа Секулић. 


ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА ШКОЛЕ - САЗИВ 2023-2027

Списак седница и записници од најновијих ка најстаријим:


ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА ШКОЛЕ - САЗИВ 2019-2023

Избори за чланове Савета из реда запослених у Школи одржани су 17.04.2019. године (Секретаријат) и 19.04.2019. године (Наставна организациона јединица). Решењем Владе АПВ бр.022-155/2019 од 13. марта 2019. године именовани су чланови Савета као представника оснивача (Службени лист АПВ бр. 14 од 13. марта 2019. године). Прва конститутивна седница Савета Школе одржана је дана 30. априла 2019. године. 

ЧЛАНОВИ САВЕТА ШКОЛЕ

Из реда запослених: 1) Илдико Ђокић, спец., предавач 2) Др Бранислав Филиповић, професор струковних студија 3) Др Светлана Стојков, професор струковних студија 4) Др Наташа Чампраг Сабо, професор струковних студија 5) Др Сања Шумоња, професор струковних студија 6) Сања Шофранац, службеник за јавне набавке, 7) Др Зоран Милић, предавач и 8) Др Славољуб Хилченко, професор струковних студија

Представници оснивача: 1) Јудит Фелвинц, мастер економиста, из Суботице; 2) Александар Мирковић, дипломирани географ, из Суботице; 3) Бојана Пеић, мастер дефектолог, из Суботице; 4) Јелена Вујовић, дипломирани економиста, из Суботице; 5) Јованка Девић, мастер ЕЦПД, из Суботице; 6) Драган Вукасовић, доктор економских наука, из Суботице; 7) Ненад Козомара, дипломирани правник, из Суботице.

Представници студената: 1) Весна Венчељовски 2) Милица Анђелић, од шк. 2021/22. године чланови су 1) Нађа Ковач и 2) Теодора Радуловић

Председник Савета је Илдико Ђокић, спец., предавач. Заменик председника Савета је Ненад Козомора, дипл. правник. Председник Савета до 15.09.2020. године био је др Веселин Бунчић, професор струковних студија. До 21.05.2021. члан Савета је био др Веселин Бунчић али је ступањем на дужност в.д. директора престао бити члан, да би накнадно био разрешен и чланства у Савету. Такође чланови Савета више нису више ни др Светислав Рајшић и Ружа Марковић којима је престао радни однос. На њихова места на допунским изборима изабрани су Др Зоран Милић, Др Славољуб Хилченко и Сања Шофранац. Мандат чланова Савета Школе траје четири године, односно до 30.04.2023. године, осим представника студената чији мандат траје две године, односно до 30.04.2021. године.