This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ

Шта је Струковни тренер у спорту?

Студијски програм струковни тренер у спорту представља степен образовања у високошколској установи у трогодишњем трајању (шест семестара) и носи 180 ЕСПБ бодова. Основна сврха струковног студија за образовање тренера јесте осигурање квалитетног образовања стручних кадрова за потребе обављања стручних послова у спорту. У том смислу и овај студијски програм треба да осигура квалитетну едукацију потребних стручних кадрова за рад у подручју спорта, кондиционе припреме спортиста, фитнеса и спортске рекреације који би требало да задовоље све веће захтеве тржишта рада, како јавног, тако и приватног сектора.  Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом, младима и одраслима у области спорта и физичке културе.

Шта сам када завршим студије?

Образовање струковног тренера у спорту се огледа у томе да професионално оспособи стручњаке за успешан рад у различитим спортским организацијама, а по захтевима тржишта рада како у приватном, тако и у државном сектору. Струковни тренери по завршетку студија треба да буду квалификовани и компетентни за обављање најсложенијих послова планирања, програмирања и контроле процеса тренинга, за физичку припрему спортиста у спортским школама и спортским клубовима, за вежбање које се реализује у фитнес центрима, за спровођење спортско-рекреативних активности које се реализују у најразличитијим спортско-рекреативним центрима, здравственим или туристичким организацијама, у бањском туризму и слично.

 
Где могу да радим?

Струковни тренер у спорту може да ради у:

 • спортским клубовима,
 • школама спорта,
 • вртићима,
 • спортским центрима
 • казнено поправним институцијама и институцијама војске и полиције.

Струковни тренер у спорту може да обавља послове:

 • тренера млађих категорија и сениора
 • реализатора спортских садржаја који се спроводе на нивоу локалне самоуправе у вртићима и спортским клубовима,
 • тренера сениорских екипа укључених у лигашка такмичења,
 • тренера репрезентативних селекција младих,
 • спортског тренера у казнено поправним институцијама, институцијама војске и полиције,
 • спортског персоналног тренера,

Струковни тренер у спорту може бити приватни предузетник у оквиру:

 • приватних спортских клубова,
 • школа спорта за децу,
 • продавница спортске опреме
 • издавачких кућа – спортске литературе,
 • продавница спортских реквизита итд.

Како да упишем студије?

Уз давање неопходних папира као што су сведочанства из средње школе, уверења о здравственој способности, о бављењу спортом, полаже се пријемни испит који се састоји из три дела.

 • Тест опште културе из области спорта - до 20 бодова.
 • Провера практичног и техничког знања из одређене спортске гране - до 20 бодова.
 • Тест базичних моторичких способности - до 20 бодова.

Зашто да упишем баш ову школу?

Линк за видео студената...

 

 


  KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ТРЕНЕРА - стара акредитација (2015) 

  KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ - нова акредитација (2022) 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ (2022)


ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШифраПланНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници
СВ00452022 Медијска култура 1 АО Обавезан 2 1 0 0 3 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СВ004А2022 Страни језик 1 (Енглески језик 1) 1 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Бранко Медић
СВ004А2022 Страни језик 1 (Немачки језик 1) 1 АО Обавезан 2 2 0 0 5
СМ00012022 Функционална анатомија 1 СС Обавезан 3 2 0 0 7 П: Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
В: Мср Данило Јовичић
СТС0012022 Теорија и методика спорта 1 СС Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. Зоран Милић
В: Ненад Јерковић спец.
СТС0072022 Педагогија са специјалном педагогијом 1 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Власта Липовац Керић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СТС0032022 Приказ спортова 1 СА Изборни 1 2 0 0 6 П: Ненад Јерковић спец.
СТС0122022 Индивидуални спортови 1 СА Изборни 1 2 0 0 6 П: Бојан Кмезић
СВ004Б2022 Страни језик 2 (Енглески језик 2) 2 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Бранко Медић
СВ004Б2022 Страни језик 2 (Немачки језик 2) 2 АО Обавезан 2 2 0 0 5
СМ00072022 Физиологија 2 СС Обавезан 3 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
В: Мср Данило Јовичић
СМ00322022 Информатика и рачунарство 2 АО Обавезан 2 2 0 0 4 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СТС0092022 Антропомоторика 2 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Сандра Вујков
В: Др сци. Бојана Марић
СТССП12022 Стручна пракса СТС 1 2 СА Обавезан 0 0 0 3*15 ч 3 O: Ненад Јерковић спец.
O: Бојан Кмезић
СТС0052022 Спортске игре 2 СА Изборни 1 2 0 0 6 П: Бојан Кмезић
СТС0062022 Самоодбрана 2 СА Изборни 1 2 0 0 6 П: Ненад Јерковић спец.
СПИ0292022 Менаџмент 3 СА Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СТС0022022 Тренажна технологија у раду са младима 3 СС Обавезан 2 2 0 0 4 П: Др сци. Сандра Вујков
В: Др сци. Бојана Марић
СТС0082022 Методика обучавања технике у спорту 3 СА Обавезан 3 2 0 0 6 П: Др сци. Сандра Вујков
В: Др сци. Бојана Марић
СТС0132022 Основе биомеханике 3 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Мср Данило Јовичић
СТССП22022 Стручна пракса СТС 2 3 СА Обавезан 0 0 0 3*15 ч 6 O: Бојан Кмезић
O: Ненад Јерковић спец.
СН00112022 Исхрана специфичних популационих група 3 СА Изборни 2 1 0 0 5 П: Др сци. мед. Хајналка Пожар
В: Жељка Попов
СТС0102022 Фитнес 3 СА Изборни 1 2 0 0 5 П: Бојан Кмезић
СМ00292022 Кинезитерапија и корективна гимнастика 4 СА Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Др сци. Бојана Марић
В: Мср Данило Јовичић
СМ00402022 Телесни развој и здравствено васпитање 4 СА Обавезан 2 2 0 0 6 В: Жељка Попов
СТС0142022 Тактика у спорту 4 СА Обавезан 3 2 0 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Др сци. Бојана Марић
СТС0182022 Пливање 4 СА Обавезан 1 2 0 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Др сци. Бојана Марић
СН00322022 Дијететски суплементи и нутрацеутици 4 СС Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Наташа Чампраг Сабо
СТС0042022 Право у спорту 4 СС Изборни 2 2 0 0 6
ОССТ142015 Укључивање детета у спорт 5 СА Обавезан 3 2 0 0 6 П: Др сци. Саболч Халаши
В: Ненад Јерковић спец.
ОССТ162015 Дијагностика у спорту 5 СА Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Сандра Вујков
В: Др сци. Бојана Марић
ОССТ17а2015 Комуникација и медији у спорту 1 5 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Милија Љубисављевић
ОССТ18а2015 Методика обучавања тактике у спорту 1 5 СА Обавезан 2 2 1 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Ненад Јерковић спец.
ОССТ152015 Физичка припрема 6 СА Обавезан 3 2 0 0 7 П: Др сци. Сандра Вујков
В: Др сци. Бојана Марић
ОССТ17б2015 Комуникација и медији у спорту 2 6 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Милија Љубисављевић
ОССТ18б2015 Методика обучавања тактике у спорту 2 6 СА Обавезан 2 2 1 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Ненад Јерковић спец.
ОССТ192015 Завршни рад 6 СА Обавезан 0 0 0 2 7
ОССТИ102015 Рад са даровитом децом 6 СА Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
ОССТИ82015 Социологија спорта 6 АО Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Бранислав Филиповић
ОССТИ92015 Хигијена исхране 6 СС Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
В: Жељка Попов