This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА)

Шта је Здравствена нега?

Здравствена нега је професионално подручје рада медицинске сестре.

Уписом на ове студије, одлучујете се за најхуманији позив, за старање о човеку од зачећа до смрти, у различитим фазама болести и здравља. Бићете оспособљени за рад у оквиру здравствене неге у општој медицини и свим специјалистичким дисциплинама, како са здравом тако и са оболелом популацијом.

Шта сам када завршим студије?

По завршетку студија стичете звање струковне медицинске сестре.

 Струковна медицинска сестра је, поред основних сестринских интервенција (примена терапије, припрема и збрињавање болесника након појединих дијагностичких и терапијских процедура, одржавање хигијене болесника и околине, храњење), оспобљена за рад у јединицама интензивне неге и лечења, операционим салама, здравствено-васпитни рад, организацију и руковођење организационим јединицама у здравственим установама.

Где могу да радим?

Струковна медицинска сестра може да ради у домовима здравља, болницама, васоитно-образовним (јаслице, вртићи) и социјалним установама (домови за старе особе) у државном и у приватном сектору. 

Струковна медицинска сестра може да води клиничке вежбе за ученике средње медицинске школе или спроводи континуирану едукацију здравствених радника.

Струковна медицинска сестра може да покрене самосталну делатност у оквиру здравствене неге, помоћи и неге у кућним условима, дом за смештај и негу старих лица и слично.

Високообразовани здравствени радници су веома тражени како у Србији, тако и у целом свету.

Како да упишем студије?

Студије можете уписати након завршене било које четворогодишње средње школе. Пријемни испит се састоји од теста из биологије. Примере пријемних испита из претходних година погледајте на следећем линку…

Општи услови за пријаву на конкурс за упис налазе се на линку…

 Зашто да изаберем баш ову школу?

Студијски програм Здравствена нега садржи велики број часова стручне праксе кроз све три године студија. Програм је усклађен са стандардима Европске уније за образовање медицинских сестара.

Предност студирања у нашој школи је могућност студирања уз рад.


ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (2015)

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (2022)

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (2022)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ШифраПланНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници
СМС0012022 Функционална анатомија 1 СС Обавезан 3 2 0 0 7 П: Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
В: Мср Данило Јовичић
СМС0022022 Енглески језик 1 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Бранко Медић
СМС0032022 Основи биохемије 1 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Наташа Чампраг Сабо
СМС0042022 Здравствена нега 1 1 СА Обавезан 2 3 0 0 6 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
В: Мср Валентин Пушкаш
СМС0052022 Медицинска етика 1 СС Изборни 2 1 0 0 6 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СМС0062022 Општа психологија 1 АО Изборни 2 1 0 0 6 П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
В: MСр Александар Стевановић
СМС0072022 Физиологија 2 СС Обавезан 3 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
В: Мср Данило Јовичић
СМС0082022 Здравствена нега 2 2 СА Обавезан 2 3 0 0 6 П: Др сци. мед. Хајналка Пожар
В: Мср Валентин Пушкаш
СМС0092022 Основи јавног здравља 2 СС Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. мед. Светлана Стојков
В: Жељка Попов
СМС0102022 Хигијена са епидемиологијом 2 СС Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
СМСЛП12022 Летња пракса 1 2 СА Обавезан 0 0 0 32*15 ч 2 O: Др сци. мед. Сања Шумоња
O: Др сци. мед. Хајналка Пожар
СМССП12022 Стручна пракса 1 2 СА Обавезан 0 0 0 32*15 ч 2 O: Др сци. мед. Сања Шумоња
O: Др сци. мед. Хајналка Пожар
СМС0112022 Палијативна нега са основама онкологије 2 СС Изборни 2 2 0 0 5 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
СМС0122022 Здравствена нега старих са основама геријатрије 2 СС Изборни 2 2 0 0 5 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
В: Мср Валентин Пушкаш
СМ00172022 Вештина комуникације са пацијентом 3 СС Обавезан 2 2 0 0 4 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
В: MСр Александар Стевановић
СМ00312022 Методологија истраживања у здравству 3 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
В: Мср Данило Јовичић
СМС0032022 Здравствена нега заразног болесника са основама инфектологије 3 СА Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. мед. Хајналка Пожар
В: Мср Валентин Пушкаш
В: Мср Валентин Пушкаш
СМС0072022 Клиничка пропедевтика 3 СС Обавезан 2 1 0 0 5 П: др мед. Марија Ранђеловић, спец.
СН00312022 Фармакологија 3 СС Обавезан 2 2 0 0 4 П: Др сци. мед. Весна Мијатовић Јовин
В: Др сци. мед. Вељко Ћућуз
СМ00162022 Спортска медицина 3 СС Изборни 2 1 0 0 4 П: др мед. Марија Ранђеловић, спец.
В: Мср Данило Јовичић
СМС0082022 Патологија са патофизиологијом 3 СС Изборни 2 1 0 0 4
СМ00322022 Информатика и рачунарство 4 АО Обавезан 2 2 0 0 4 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СМ00402022 Телесни развој и здравствено васпитање 4 СС Обавезан 2 2 0 0 6 В: Жељка Попов
СМС0062022 Интерна медицина са негом 4 СА Обавезан 2 2 0 0 6 В: Мср Валентин Пушкаш
СМСЛП22022 Летња пракса 2 4 СА Обавезан 0 0 0 32*15 ч 2 O: Др сци. мед. Хајналка Пожар
O: Др сци. мед. Сања Шумоња
СМССП22022 Стручна пракса 2 4 СА Обавезан 0 0 0 32*15 ч 2 O: Др сци. мед. Сања Шумоња
O: Др сци. мед. Хајналка Пожар
СМ00292022 Кинезитерапија и корективна гимнастика 4 СА Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Зоран Милић
В: Мср Данило Јовичић
В: Др сци. Бојана Марић
СМ00482022 Менаџмент у здравству 4 СС Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Светлана Стојков
В: Др сци. мед. Вељко Ћућуз
СМ00502022 Екологија 4 АО Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Наташа Чампраг Сабо
смс35272015 Хирургија са ортопедијом 5 СА Обавезан 3 3 0 0 8 П: др мед. Бојан Баги, спец.
В: Мср Валентин Пушкаш
В: Мср Валентин Пушкаш
смс35282015 Дијететика 1 5 СА Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. мед. Хајналка Пожар
В: Мср Валентин Пушкаш
смс35292015 Методологија истраживања 5 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. мед. Сања Шумоња
В: Мср Данило Јовичић
смс35302015 Кинезитерапија и корективна гимнастика 5 СА Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Зоран Милић
В: Мср Данило Јовичић
В: Др сци. Бојана Марић
смсПР3562015 Стручна пракса 3 5 СА Обавезан 0 0 0 480 ч 5 O: Др сци. мед. Сања Шумоња
O: Др сци. мед. Хајналка Пожар
смс35312015 Рад са децом на болничком лечењу 5 СА Изборни 2 0 0 0 6 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
В: MСр Александар Стевановић
смс35322015 Гојазност и болести преобилне исхране 5 СС Изборни 2 2 0 0 6
смс35352015 Ургентна медицинска стања 6 СА Обавезан 3 3 0 0 5 П: др мед. Бојан Баги, спец.
смс36332015 Информатика и рачунарство 6 СС Обавезан 2 3 0 0 4 П: Др сци. Славољуб Хилченко
смс36342015 Дијететика 2 6 СА Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. мед. Хајналка Пожар
В: Мср Валентин Пушкаш
смс36382015 Завршни рад 6 ЗР Обавезан 0 0 0 0 5
смсФР22015 Летња пракса 3 6 СА Обавезан 0 0 0 352 ч 5 O: Др сци. мед. Хајналка Пожар
O: Др сци. мед. Сања Шумоња
смс36362015 Екологија 6 СС Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Наташа Чампраг Сабо
смс36372015 Менаџмент 6 СС Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић