This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

ОСНОВНИ КУРС СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ЗАНИМАЊЕ НЕГОВАТЕЉА/НЕГОВАТЕЉИЦЕ

Циљна група

Курс је намењен свим особама које су заинтересоване за стручно оспособљавање за занимање неговатеља/ице. Полазници курса могу бити особе са завршеним образовањем било ког степена.

 

Циљеви курса

Завршавањем курса полазници ће бити оспособљени за рад у домовима за стара и одрасла лица, геронтолошким центрима, као и за бригу о старим особама у кућним условима.

Након завршеног стручног оспособљавања полазници ће бити у стању да:

  • разумеју основне одлике физиолошког старења, промене на појединим системима органа, психичке промене у старости,
  • разумеју најчешће здравствене проблеме старих особа и приступе решавању истих,
  • разумеју принципе неге старих особа у оквиру институционалне и ванинституционалне заштите старих људи,
  • организују и структуришу време старих особа на начин који укључује поштовање индивидуалности и потреба старе особе, уважавање очекивања породице,
  • организују простор и бригу о старој особи која укључује потпуну безбедност и сигурност у окружењу, одржавајући у исто време највећи могући ниво функционалне независности старе особе,
  • примене мере и активности које се односе на прву помоћ у ургентним стањима и заштиту старих особа од повређивања.

 

Компетенције

По завршетку стручног оспособљавања, полазници ће стећи одређене професионалне и личне компетенције које се односе на следеће области:

  • Физиологија и патофизиологија старења - укључује знања и вештине које су потребне неговатељу/ици како би разумели промене које доноси старење и најчешћа обољења у старости.
  • Хигијена, безбедност и исхрана - укључује знања и вештине које су потребне неговатељу/ици да успостави и одржава безбедно окружење старих, уз основе одржавања личне хигијене и начина исхране старих особа.
  • Вештине комуникације - укључује знања и вештине које су потребне неговатељу/ици за успостављање комуникације и односа са старим особама и како би стекли вештине за структурирање времена старих особа.

 

Настави план

Наставни план и програм стручног оспособљавања је прилагођен савременим потребама организације бриге о старим особама.

Настава се састоји од предавања, вежби и стручнe праксе.

Укупан број часова активне наставе: 230

Трајање курса: трајање и распоред курса ће бити по договору са полазницима.

 

Цена курса

Цена курса по кандидату је 35.000 динара уз могућност плаћања на рате.

У цену су урачунати: настави материјал, сертификат и полагање завршног испита. Поред српског језика, постоји могућност издавања сертификата на енглеском, немачком или мађарском језику.