This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

 

Шта је струковни васпитач деце предшколског узраста?

Струковни васпитач деце предшколског узраста је стручњак који се бави васпитно-образовним радом са децом узраста 1-7 година.

Шта сам када завршим студије?

Након завршетка стидија стичете звање струковног васпитача деце предшколског узраста.

Где могу да радим?

Струковни васпитач деце предшколског узраста може да ради:

  • у предшколској установи( јаслице и старија група 1-7 година);
  • у припремном предшколском програму;
  • као аниматор на дечијим рођенданима;
  • у социјалним институцијама;
  • као приватни предузетник итд.

Како да упишем студије?

Студије можете уписати након завршене било које четворогодишње средње школе. Пријемни испит се састоји од теста из матерњег језика, теста опште културе и провере говорних, музичких и физичких способности. Општи услови за пријаву на конкурс за упис и примере пријемних испита из претходних година погледајте на следећем линку https://upis.vsovsu.rs/vaspitac/.

Зашто да изаберем баш ову школу?

Линк ка снимцима студената...

Провера способности

Провера музичких способности будућих студената и студенткиња за смер васпитача подразумева, пре свега, љубав према музици и дечијем стваралаштву, као и креативност у осмишљавању музичких активности. Кандитати/киње треба да припреме једну или две дечије песме по свом избору, које ће отпевати напамет (све строфе и рефрен). Осим тога, тражиће се да својим речима опишу једну занимљиву и креативну музичку активност коју су видели (уживо или на интернету) или је сами спровели у раду са децом.

Провера говорних способности будућих студената и студенткиња за смер васпитача подразумева, проверу течног читања и као и правилну артикулацију (изговор) гласова.

Провера физичких способности обавиће се у виду разговора са кандидатима кроз питања као што су: да ли су се бавили или се баве физичким активностима, и којим?, да ли су у току бављења физичким активностима

доживели повреде и које?, и томе слична питања.

 


 KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (НОВИ ПРОГРАМ 2022)

 KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ (СТАРИ ПРОГРАМ 2017)

 

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШифраПланНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници
СВ004А2022 Страни језик 1 (Енглески језик 1) 1 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Бранко Медић
СВ004А2022 Страни језик 1 (Немачки језик 1) 1 АО Обавезан 2 2 0 0 5
СВ00652022 Општа психологија 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
В: MСр Александар Стевановић
СВПД012022 Општа педагогија 1 СС Обавезан 2 1 0 0 6 П: Др сци. Власта Липовац Керић
П: Др сци. Власта Липовац Керић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПД022022 Српски језик 1 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Војо Ковачевић
В: MСр Исидора Ана Стамболић
СВПД042022 Социологија са социологијом детињства 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СВПД052022 Игра и стваралаштво 1 СС Изборни 2 1 0 0 5 П: Др сци. Власта Липовац Керић
СВПД062022 Породична педагогија 1 СС Изборни 2 1 0 0 5
СВ00082022 Информационе технологије у васпитању и образовању 2 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СВ004Б2022 Страни језик 2 (Енглески језик 2) 2 АО Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Бранко Медић
СВ004Б2022 Страни језик 2 (Немачки језик 2) 2 АО Обавезан 2 2 0 0 5
СВПД032022 Развојна психологија 2 СА Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
В: MСр Александар Стевановић
СВПД082022 Књижевност за децу 2 СА Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. Војо Ковачевић
В: MСр Исидора Ана Стамболић
СМ00402022 Телесни развој и здравствено васпитање 2 СС Обавезан 2 2 0 0 6 В: Жељка Попов
СВПД072022 Сценска уметност и луткарство 2 СА Изборни 1 2 0 0 6 П: Др сци. Емеше Мате
СВПД092022 Култура говора са реториком 2 АО Изборни 1 2 0 0 6 П: Др сци. Војо Ковачевић
В: MСр Исидора Ана Стамболић
СВ00452022 Медијска култура 3 АО Обавезан 2 1 0 0 3 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СВПД112022 Предшколска педагогија 3 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПД122022 Основе пројектног приступа у вртићу 3 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Сања Николић
В: Илдико Ђокић спец.
СВПД132022 Организација система васпитања и образовања у вртићу 3 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Споменка Будић
В: Илдико Ђокић спец.
СВПД142022 Вокално инструментална настава 3 СА Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПДП12022 Стручна пракса СВПД 1 3 СА Обавезан 0 0 0 3*15 2 O: Илдико Ђокић спец.
СВПД102022 Ликовна радионица и радионица за игру и играчке 3 СА Изборни 2 2 0 0 6 П: МА Нора Љубановић Еветовић
СВПД152022 Музичка радионица 3 СА Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПД162022 Сарадња породице и дечијег вртића 4 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Власта Липовац Керић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПД172022 Припрема деце за полазак у школу 4 СС Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПД182022 Методика развоја говора 4 СА Обавезан 1 2 0 0 4 П: Др сци. Војо Ковачевић
В: MСр Исидора Ана Стамболић
СВПД192022 Методика развоја почетних математичких појмова 4 СА Обавезан 1 2 0 0 5 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СВПД202022 Инклузивна педагогија 4 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Власта Липовац Керић
П: Др сци. Сања Николић
СВПДП22022 Стручна пракса СВПД 2 4 СА Обавезан 0 0 0 3*15 2 O: Илдико Ђокић спец.
СВПД212022 Креативна математика 4 СС Изборни 1 2 0 0 6 П: Др сци. Сања Николић
СВПД222022 Дидактичка и мултимедијална средства у вртићу 4 СС Изборни 1 2 0 0 6 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СВПМЛВ35452017 Методика ликовног васпитања 1 5 СА Обавезан 2 1 0 0 4 П: МА Нора Љубановић Еветовић
СВПММВ35462017 Методика музичког васпитања 1 5 СА Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПММП35392017 Методика развоја почетних математичких појмова 2 5 СА Обавезан 0 3 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПМРГ35382017 Методика развоја говора 2 5 СА Обавезан 0 3 0 0 4 П: Др сци. Војо Ковачевић
П: Др сци. Емеше Мате
В: MСр Исидора Ана Стамболић
СВПМУК35442017 Методика упознавања околине 1 5 СА Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Власта Липовац Керић
П: Илдико Ђокић спец.
СВПМФВ35472017 Методика физичког васпитања 1 5 СА Обавезан 2 1 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПСПП35442017 Стручно-педагошка пракса 5 5 СА Обавезан 0 0 0 80 ч 4 O: Илдико Ђокић спец.
СВПДОР35492017 Дијагностика у васпитно-образовном раду 5 СС Изборни 2 1 0 0 3 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВПППП35472017 Припремни предшколски програм 5 СС Изборни 2 1 0 0 3 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВППРУ36502017 Програм раног учења 1 5 СА Изборни 2 1 0 0 3
СВПЗАР36562017 Завршни рад 6 ЗР Обавезан 0 0 0 0 4
СВПМЛВ36502017 Методика ликовног васпитања 2 6 СА Обавезан 0 3 0 0 4 П: МА Нора Љубановић Еветовић
СВПММВ36512017 Методика музичког васпитања 2 6 СА Обавезан 0 3 0 0 4 П: Др сци. Јасна Јовићевић
СВПМУК36482017 Методика упознавања околине 2 6 СА Обавезан 0 3 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПМФВ36492017 Методика физичког васпитања 2 6 СА Обавезан 0 3 0 0 4 П: Илдико Ђокић спец.
СВПРАН24362017 Стручно-педагошка пракса 6 6 СА Обавезан 0 0 0 120 ч 4 O: Илдико Ђокић спец.
СВПБОЛ36532017 Рад са децом на болничком лечењу 6 СС Изборни 2 1 0 0 3 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
В: MСр Александар Стевановић
СВПДАР36542017 Рад са даровитом децом 6 СА Изборни 2 1 0 0 3 П: Др сци. Споменка Будић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
СВППРУ36592017 Програм раног учења 2 6 СС Изборни 2 1 0 0 3