This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

14.06.2018. 15:25 | Резултати испита из Менаџмента

Сабо Шара  8
Ђерђ Викториа 7

НАПОМЕНЕ: Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 бодова. 
Максималан број бодова које је било могуће освојити на тесту је 40. 
Испуњене предиспитне обавезе су услов за излазак на писмени и усмени испит. Уколико услов није испуњен а студент је изашао на тест, бодови освојени на тесту сматраће се неважећим. У том случају студент има обавезу поновног полагања теста након решавања предиспитних обавеза. 

У Суботици, 13. 6. 2018. 
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић, 
Асистент Јелена Блануша.


Др сци. Јелена Блануша


Прилози уз обавештење