This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

07.05.2019. 14:35 | KOLOKVIJUM 1 I 2

Poštovani studenti,

Termin za ponovljeni Kolokvijum 1 je 09.05.2019. (četvrtak) od 15.15-16.00h

Termin za Kolokvijum 2 je 23.05.2019. (četvrtak) u redovnom terminu časa po rasporedu.

Studenti koji ne polože Kolokvijume, neće steći pravo da izađu na ispit u junskom roku!

Kolokvijume studenti mogu polagati u svakom ispitnom roku neposredno nakon praktičnog dela, a pre teorijskog dela ispita, ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom zakazanom naknadnom terminu.

Sretan rad,

Predmetni nastavnik

Др Сандра Вујков


Прилози уз обавештење