This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

07.05.2019. 14:35 | KOLOKVIJUM 1 I 2

Poštovani studenti,

Termin za ponovljeni Kolokvijum 1 je 09.05.2019. (četvrtak) od 15.15-16.00h

Termin za Kolokvijum 2 je 23.05.2019. (četvrtak) u redovnom terminu časa po rasporedu.

Studenti koji ne polože Kolokvijume, neće steći pravo da izađu na ispit u junskom roku!

Kolokvijume studenti mogu polagati u svakom ispitnom roku neposredno nakon praktičnog dela, a pre teorijskog dela ispita, ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom zakazanom naknadnom terminu.

Sretan rad,

Predmetni nastavnik

Др сци. Сандра Вујков


Прилози уз обавештење