This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

30.05.2019. 09:34 | Испитна питања за предмет Социологија детињства

С О Ц И О Л О Г И Ј А   Д Е Т И Њ С Т В А - испитна питања:

  1. Детињство као научни предмет
  2. Културноисторијске варијације детињства: антика, средњи век, ренесанса, просвећеност
  3. Теоријски концепти о детињству
  4. Обрасци вредновања деце
  5. Детињство у контексту савременог друштва
  6. Деца, породица и васпитни идеали школовања
  7. Млади између породице и школе
  8. Нове перспективе искуства детињства.

Обавезна литература (која се налази у Библиотеци Школе):

  • Социологија детињства (приредила С. Томановић). Београд, 2004.
  • Детињство, тематски број часописа Градац. Чачак, 2013.

Др сци. Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење