This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

17.11.2021. 14:28 | Испитна питања и обавештења

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА: испитна питања и обавештења

Студенти који нису у прилици да слушају предавања и вежбе могу да се консултују у вези са наставном материјом у оквиру редовних консултација или онлине, путем службеног мејла предметног наставника или асистента. Такође, студенти који нису у прилици да долазе на предавања би требало да се обрате асистенту Дијани Крстић и реализације семинарског рада.

Студенти не полажу колоквијум, него излазе на испит у редовном испитном року.

Такође, уколико постоје одређене недоумице у вези са материјом или научном литературом, можете контактирати професора или асистента.

Питања под редним бројем 8, 9, 10. и 11. се надовезују на материју изложену у књизи ”Етика” проф. др Миленка Перовића.

 1. Етика као филозофска дисциплина
 2. Моралност као психичка функција човека
 3. Поремећаји моралности
 4. Предуслови за морално расуђивање и понашање
 5. Психологија морала
 6. Теорије личности
 7. Теорије агресивности
 8. Појам моралног карактера
 9. Морални мотиви и уверења (егоизам, алтруизам, намера, одлука, избор)
 10. Концепт импутације, кривице и санкције
 11. Појам стида и кајања
 12. Моралне обавезе здравствених радника према болесницима
 13. Основни појмови о психотерапији и психолошке особине доброг терапеута
 14. Етички проблеми консултативне психијатрије
 15. Етички став према хируршком болеснику
 16. Етички став према болесном детету
 17. Етички став у психијатрији (хавајска декларација)
 18. Етички став према болеснику оболелом од заразне болести
 19. Етички став у гинекологији и акушерству
 20. Етички став према геријатријским болесницима
 21. Етички став према болесницима у онкологији и умирућима
 22. Етички став према хендикепираном болеснику
 23. Етички став у стоматологији
 24. Етички проблеми у интерној медицини
 25. Етички ставови здравствених радника у специфичним индивидуалним и друштвеним ситуацијама
 26. Вечите и велике етичке дилеме (еутаназија, абортус, медицинска тајна)
 27. Деонтолошки аспект рада здравственог радника
 28. Етички проблеми приватне медицинске праксе
 29. Етички проблеми у здравственој установи
 30. Етички проблеми традиционалне (алтернативне) медицине
 31. Кривична одговорност здравствених радника

 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Марић, Ј. (2005). Медицинска етика. Београд: Наша књига.
 2. Перовић, М. (2001). Етика. Нови Сад: Инед.

 

Предметни професор: др Бранислав Филиповић

Асистент: Дијана Крстић

Др сци. Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење

  М. Етика испитна питања, 2021.docx

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools