This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

11.04.2022. 15:16 | СОЦИОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА, ИСПИТНА ПИТАЊА

СОЦИОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА, ИСПИТНА ПИТАЊА

 

  1. Нова парадигма социологије детињства
  2. Историјски контексти и дете
  3. Савремено друштво и концепт детињства
  4. Детињство и културни обрасци
  5. Појам дечјих права
  6. Појмови јавног и приватног у тематизацији детињства
  7. Млади између породице и школе
  8. Стратегије и структуре: ка новој перспективи у односу на дечја искуства породичног живота
  9. Постмодерно дете.

 

 

Обавезна литература:

 

Томановић, С. (прир, 2004). Социологија детињства. Београд: Завод за издавање уџбеника.

Детињство (2012). Градац: Чачак.

 

 

Предметни наставник: др Б. Филиповић.

Асистент на предмету: Дијана Бурић.

 

 

Суботица, март 2022. године.

Др сци. Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење