This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

18.01.2018. 10:25 | ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ

СОЦИОЛОГИЈА – ИСПИТНА ПИТАЊА

 1. Теорија сукоба цивилизација Семјуела Хантигтона
 2. Социолошко разумевање тезе о крају историје Френсиса Фукујаме
 3. Силе глобализације
 4. Последице глобализације
 5. Неједнакост у свету
 6. Природа науке
 7. Социологија и друге науке
 8. Социолошки метод
 9. Култура као свет симбола
 10. Друштвено значење поткултура
 11. Културне варијације
 12. Култура и медији
 13. Масовно друштво и масовна култура
 14. Социјализација
 15. Друштвени контекст сусрета
 16. Класе и класна стратификација
 17. Друштвена конструкција расе
 18. Етничка стратификација и дискриминација
 19. Појам пола и рода
 20. Друштвени покрети
 21. Друштвени контекст масе
 22. Религија као друштвена појава
 23. Појам револуције
 24. Тероризам: узроци и перспективе
 25. Основни елементи политичког поретка
 26. Настанак државе
 27. Тенденције у организацији власти
 28. Појам формалног образовања
 29. Друштвена динамика образовања
 30. Популација и екологија.

 

др Бранислав Филиповић, предавач.

Др сци. Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење