This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

18.01.2018. 10:25 | ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ

СОЦИОЛОГИЈА – ИСПИТНА ПИТАЊА

 1. Теорија сукоба цивилизација Семјуела Хантигтона
 2. Социолошко разумевање тезе о крају историје Френсиса Фукујаме
 3. Силе глобализације
 4. Последице глобализације
 5. Неједнакост у свету
 6. Природа науке
 7. Социологија и друге науке
 8. Социолошки метод
 9. Култура као свет симбола
 10. Друштвено значење поткултура
 11. Културне варијације
 12. Култура и медији
 13. Масовно друштво и масовна култура
 14. Социјализација
 15. Друштвени контекст сусрета
 16. Класе и класна стратификација
 17. Друштвена конструкција расе
 18. Етничка стратификација и дискриминација
 19. Појам пола и рода
 20. Друштвени покрети
 21. Друштвени контекст масе
 22. Религија као друштвена појава
 23. Појам револуције
 24. Тероризам: узроци и перспективе
 25. Основни елементи политичког поретка
 26. Настанак државе
 27. Тенденције у организацији власти
 28. Појам формалног образовања
 29. Друштвена динамика образовања
 30. Популација и екологија.

 

др Бранислав Филиповић, предавач.

Др Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење